Brat-Bud specjalizuje się
w usuwaniu i utylizacji azbestu.

Świadectwo ukończenia kursu w zakresie
użytkowania wyrobów zawierających azbest

użytkowanie wyrobów zawierających azbest

Decyzja zatwierdzająca program
gospodarki odpadami niebezpiecznymi

demontaż azbestu usuwanie azbestu

Czym jest azbest?

Azbest to grupa wielu różnych minerałów, występujących w formie włóknistej.
Nazwa azbest nie określa konkretnego minerału
lecz dotyczy ogółu minerałów krzemianowych tworzących włókna.
Należą tu przede wszystkim azbesty właściwe:
azbesty serpentynowe (chryzotylowe)
i amfibolowe (aktynolitowe, amiantowe, antofyllitowe, amozytowe ,
krokidolitowe – odmiana riebeckitu oraz magnesioriebeckitowe).

Usuwanie i utylizacja azbestu

Usunięcie azbestu z budynku ma charakter prac rehabilitacyjnych.
Prowadzi się je przed dużymi remontami.
Podnoszą one koszt remontu, ale też jednocześnie wartość całego obiektu.
Decyzje o usunięciu azbestu nie przesuwają problemu w czasie,
a rozwiązują go definitywnie.

„Program usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest
stosowanych na terytorium Polski".

W maju 2002 r. Rada Ministrów przyjęła
„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
stosowanych na terytorium Polski".
Program obejmuje:
- usuwanie azbestu z gospodarki, szczególnie z budownictwa,
- propozycje rozwiązań składowania odpadów
azbestowych (składowiska),
- postulowane zasady wsparcia finansowego
zarówno ze środków budżetowych,
ochrony środowiska,
Unii Europejskiej jak i władz terenowych,
- wytyczne do opracowania wojewódzkich
i powiatowych programów usuwania wyrobów azbestowych,
- założenia dotyczące organizacji, systemu kontroli
i monitoringu programu.

Przewiduje nowelizację ustawy z dnia 19 czerwca 1997r.
o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest,
szczególnie w zakresie:
- udzielania licencji lub innych wymagań
kwalifikacyjnych dla firm,
wykonujących prace polegające na naprawie,
konserwacji lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest
-w zakresie udowodnienia odpowiedniego przeszkolenia pracowników,
posiadania wymaganego wyposażenia technicznego
oraz stosowania technologii prac, właściwej dla ochrony pracowników
i środowiska przed szkodliwością azbestu,
- stopniowej likwidacji importu wyrobów zawierających azbest,
a także przestrzegania przy stosowaniu takich wyrobów
stosownych procedur postępowania.
- wprowadzenia - dla właścicieli obiektów zawierających azbest -
odpowiedzialności administracyjnej, za nieprzestrzeganie przepisów prawa.

źródło: akty prawne, azbest, demontaż azbestu - serwis informacyjny

systemy dociepleń - docieplenia budynków usuwanie i utylizacja azbestu pełen zakres robót ogólnobudowlanych remonty wewnętrzne i remonty zewnętrzne

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright by BRAT-BUD